keskiviikko 28. tammikuuta 2015

Koodauksen ABC: 10. oppitunti

Tällä viikolla palasimme takaisin pacman-pelin suunnitteluun. Aloitimme suunnittelemalla pelikentän labyrintin ruutupaperille. Jokainen teki omanlaisensa pelikentän:

Suunnitelmat
Jotta saisimme peliä hieman yksinkertaisemmaksi, siirryimme tässä vaiheessa ajattelemaan peliä ruudukkona, jossa jokainen ruutu on joko seinää tai käytävää. Käytäväruudussa voi olla, joko pacman, namu ja/tai haamu. Tästä eteenpäin koordinaatit eivät enää olisikaan suoraan pikseleitä ruudulla vaan loogisia sijainteja "grid":ssä ja skaalaisimme loogiset koordinaatit pikseleiksi skaalaa-apufunktion avulla. Tätä varten määritimme RUUTU-vakion, jota käytettiin skaalaa-funktiossa (grid-ruudun koko pikseleissä):

(define RUUTU 40)

(define (skaalaa x)
  (* RUUTU x))


Sitten mietimme miten voisimme tallentaa seinien sijainnit. Koska tähän asti olemme opiskelleet vasta struct:in ja listan niin eipä ollut vaikea keksiä, että mitäpä jos seinäpalojen koordinaatit tallennettaisiin "paikka"-structiin ja näistä tehtäisiin lista. Aluksi teimme kokeeksi listan, jossa oli vain kolme paikkaa, jos tämä toimisi, paikkoja voisi kirjoittaa helposti lisää.

(define-struct paikka (x y))

(define SEINÄ-LISTA
  (list (make-paikka 2 3)
        (make-paikka 3 3)
        (make-paikka 4 3)))


Sitten piti vain kirjoittaa koodi yhden seinäpalan piirtämiselle ruudulle eli määrittelimme piirrä-seinäpala-funktion:

(define SEINÄPALA (rectangle RUUTU RUUTU "solid" "black"))

;; piirrä-seinäpala : paikka kuva -> kuva
(define (piirrä-seinäpala p tausta)
  (place-image SEINÄPALA (paikka-x p) (paikka-y p)  tausta))


Tässä vaiheessa piti kerrata syksyltä struct:in käyttö sekä funktion parametrien tyypit ja paluuarvo. Tämä asia näytti olevan edelleen vaikeaa ymmärtää.

Ja viimeisenä teimme rivin joka piirsi kaikki seinäpalat pelikentälle. foldl-funktio ottaa parametrina piirtofunktion (piirrä-seinäpala), tyhjän pelikentän (PELIPOHJA) sekä listan seinäpalojen paikka-structeja (SEINÄ-LISTA). Se käsittelee listan alkioit yksi kerrallaan eli kutsuu piirrä-seinäpala-funktiota niin monta kertaa kuin annetussa listassa on alkioita. Annettu parametri PELIPOHJA on ns. lähtötilanne ja se annetaan niin ikään parametrina piirrä-seinäpala:lle. Syntyvä kuva siis ikäänkuin "laskostuu" alkutilanteen päälle, eli tämä on taas yksi tapa tehdä loop ja käyttää "akkumulaattoria". En tiedä ymmärsikö yksikään oppilas tätä mutta koodi oli lyhyt kirjoittaa ja se toimi hyvin :-)

(foldl piirrä-seinäpala PELIPOHJA SEINÄ-LISTA)

PELIPOHJA:aan teimme kiinteät reunat laittamalla empty-scene:llä tehdyn värillisen pohjan päälle valkoisen suorakulmion.

(define PELIN-LEVEYS 18)
(define PELIN-KORKEUS 9)

(define POHJA
  (empty-scene (skaalaa (add1 PELIN-LEVEYS))
               (skaalaa (add1 PELIN-KORKEUS))
               "black"))

(define PELIPOHJA
  (overlay (rectangle (skaalaa PELIN-LEVEYS) 

                      (skaalaa PELIN-KORKEUS) 
                      "solid" "white") 
           POHJA))

PELIPOHJA valmiina (siniset ruudut on lisätty selkeyden vuoksi)

Ja tässä kuvaa siitä miltä pelikentän koodausnäytti:

Pelikentän koodausta DrRacketillä

Teimme myös kuvat namuille ja latasimme haamut tästä linkistä, mutta emme ehtineet asettelemaan niitä vielä pelikentälle. Niitä ihmettelemme ensiviikolla. 

tiistai 20. tammikuuta 2015

Koodauksen ABC: 9. oppitunti

Jatkoimme Racket-Turtlen kanssa opiskelua. Kerroin että tehdäksemme tämän squiral-kuvion, tarvitsimme rekursiota:
Motivaatio rekursion käytölle...
Oppilaiden oli helppo nähdä tästä, että kuvio syntyisi, jos Turtle liikkuisi jokaisella kierroksella hieman pidemmän matkan kuin edellisellä.

Koodi tehtiin samanlaisella "akkumulaattori"-tekniikalla kuin edellisen tunnin merkkijonoja käyttänyt toista-hokema, eli keräsimme rekursiivisesti käskylistaa Turtlelle yhteen parametriin.Toteutimme tämän silmukka-kuvio-funktion käyttämällä sivu-ja-kulma-apufunktiota, joka teki ohjeet yhden sivun piirtämiseen.

(define (sivu-ja-kulma s k)
  (list (forward s) (turn-left k)))

(define (silmukka-kuvio s k kerrat ohjeet)
  (if (<= kerrat 0)
      ohjeet
      (silmukka-kuvio (+ s 5) k (sub1 kerrat) (append ohjeet (sivu-ja-kulma s k))))) 


Ja tätä kutsuttiin REPL:stä näin:

(piirrä (silmukka-kuvio 1 90 20 '()))

Ja nyt vasta aukesikin ovi Racket-Turtle-leikille. Ryhmä piirteli innoissaan erilaisia Turtle-taideteoksia, joissa monimutkaisimmissa oli jopa 5000 viivanpätkää!

Tässä ryhmäni aikaansaannoksia!P.S. Sateenkaaren värit saatiin aikaan käyttämällä random-funktiota eli arpomalla make-color:ille uudet RGB arvot:

(change-color (make-color (random 255) (random 255) (random 255)))
 

Koodauksen ABC: 8. oppitunti

Pienen tauon jälkeen koodariryhmä palasi taas kurssille ja aloitimme valmistautumisen pacman-pelin uusiin vaiheisiin opiskelemalla listoja. Ajattelin, että jos listat ja rekursio olisivat jollakin tapaa ymmärretty (edes pinnallisesti), niiden lisääminen peliin olisi helpompaa.

Harjoittelimme ensin listan luomista list-komennon avulla ja jokainen oppilas teki listan kavereidensa nimistä tähän tyyliin:

(define KAVERIT (list "Antti" "Tomi" Timo" "Pasi" "Kalle"))

Sitten kokeilimme palauttaa ensimmäisen kaverin nimen listasta first-komennolla, ja samalla huomasimme, että myös second ja third toimivat! Listan lopun (kaikki muut paitsi ensimmäisen) listasta sai otettua rest-komennolla, joten haasteeksi tuli palauttaa listan viimeinen nimi sisäkkäisillä kutsuilla:

(first (rest (rest (rest (rest KAVERIT)))))

Teimme toisenkin listan KOULUKAVERIT, ja yhdistimme nämä käyttämällä appendia ja lopuksi selitin vielä miten yksittäisiä kavereita voi lisäillä käyttämällä cons:ia (tässä yhteydessä olisi pitänyt tietysti käsitellä myös kavereiden poistaminen listasta remove:lla mutta eipä tullut mieleen siinä tunnilla).

(append KAVERIT KOULUKAVERIT)
(cons "Ville" KAVERIT)

Toinen tavoite oli rekursion ymmärtäminen. Selitin ensin, että rekursio tarkoittaa sitä, kun funktio kutsuu itse itseään eli syntyy silmukka. Kerroin, että silmukan tekemisessä melko oleellista oli miettiä millä ehdolla se lopetta toimintansa. Teimme sitten tällaisen rekursiivisen funktion, joka kerää "tekstiä" yhteen parametriin jokaisella kierroksella:

(define (toista-hokema hokema kerrat koko-teksti)
  (if (<= kerrat 0)
      (string-append koko-teksti " Kiitos ja loppu.")
      (toista-hokema hokema
                     (sub1 kerrat)
                     (string-append " " (number->string kerrat) ". kerta " hokema koko-teksti))))


Tätä voitiin kutsua REPL:stä vaikka näin:

(toista-hokema "Pehmeet touhuu." 10 "")

Nämä kaksi harjoitusta johdattivat meidän Racket-Turtlen pariin ja toisen tunnin ajan oppilaat laativatkin käskylistoja Racket-Turtlelle. Ensimmäinen tehtävä oli piirtää Turtlella tasasivuinen kolmio. Kaikki saivat tämän tehtyä melko kivuttomasti, tutkimalla miten neliön koodi oli tehty. Tässä välissä keskustelimme hieman "The Total Turtle Trip Theorem":sta (Pappert, Mindstorms) eli siitä kuinka monta astetta Turtlen pitää yhteensä kääntyä, että se saa piirrettyä monikulmion. Ja pienen pohdinnan jälkeen löytyi vastauskin: täydet 360-astetta.

Tämän jälkeen neuvoin, että repeat - käskyllä voisi tehdä monikulmioita hiemän älykkäämmin ilman saman koodin kopioimista. Tämäkin onnistui useimmilta ja yksi oppilas hoksasi samalla, että kun riittävästi pienentää askelta ja kulmaa niin monikulmio näyttääkin jo ympyrältä. Repeat avasi yllättäen myös mahdollisuudet tehdä Turtlella hyvinkin monimutkaisia kuvioita, joten tästä eteenpäin vain ihmettelin mitä kaikkea oppilaat saivatkaan piirrettyä. 

lauantai 3. tammikuuta 2015

Seymour Papert:in Turtlet

Ostin itselleni joululahjaksi Seymour Papert:in klassikkokirjan "Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas". Vaikka kirja on ilmestynyt ensimmäisen kerran vuonna 1980, se on silti hämmästyttävän ajankohtainen ja ajatuksia herättelevä. Erityisesti Papertin kritiikki "koulumatematiikkaa" ja "koulufysiikkaa" kohtaan osui ja upposi. Ne todellakin ovat historian muovaamia konstruktioita, aihepiirejä joitka ovat valikoituneet mukaan sen mukaan mitä on perinteisesti voitu opettaa ja oppia niillä välineillä, joita kouluissa on ollut saatavilla: kynä, kumi, paperi, viivoitin ja harppi. Papert näki jo 1980, että tietokoneita käytettiin opetuksessa aivan väärin, niiden avulla yritettiin opettaa näitä "kuolleita kynä-plus-paperi-ajan taitoja". Hänen mielestään on jo lähtökohtaisesti väärin ohjelmoida drillaavia opetusohjelmia, jotka "ohjelmoivat" oppilaita toimimaan tietyllä tavalla. Hänen mielestään asian pitäisi olla täysin päinvastainen eli oppilaiden pitäisi päästä ratkomaan oikeita "aikuisten" ongelmia eli ohjelmoimaan tietokoneita. Tämä on Papertin mukaan ainoa tapa saada kuollut (paperille kirjoitettu) koulumatematiikka palautettua elävien kirjoihin.

Papertin ratkaisu tähän oli LOGO-ohjelmointikieli ja turtle-geometria, joita en itse lapsena valitettavasti päässyt kokeilemaan. Omassa peruskoulussani/lukiossani ei 1980-luvulla ollut tarjolla kuin konekirjoitusta. Heti kirjan luettuani halusin päästä kokeilemaan Turtlen ohjaamista, joten koodasin itselleni sellaisen Racket:illä. Halusin seurata kirjan "design principles"-ohjeita, ja tehdä niiden pohjalta oman versioni klassikosta. Jos Lego Mindstorms:in, Scratch:in sekä Turtle-Roy:n kehittäjät ovat seuranneet Papertin jalanjälkiä, niin aion minäkin. Ja kivastihan siinä lomapäivä vierähtikin...

Olin toki aikaisemminkin piirrellyt "turtle-geometrisia"-kuvioita Scratch:illä, joten periaate oli sinänsä tuttu. Miksi halusin tehdä vastaavan Racket:illä, johtui siitä että olemme jo käyttäneet oppilaideni kanssa Racket:iä, joten saman välineen kanssa jatkaminen tuntuisi paremmalta idealta kuin eri ympäristöjen välillä sinkoilu. 7. luokan koulugeometrian opettamisen lisäksi, mietin samalla miten voisin opettaa listojen ja rekursion käyttöä KoodauksenABC-kurssilaisilleni. Ja aina kannattaa käyttää tilaisuus hyväksi: koodaamista oppii vain itse koodaamalla :-)

Racket-turtle:a ohjataan periaatteessa samalla tavalla kuin esikuvaansa LOGO-Turtlea, mutta komennot annetaan listana. Esim. tämä koodin pätkä määrittelee Turtle-komentolistan neliön piirtämiselle:

(define neliö
  (list (forward 100)
        (turn-left 90)
        (forward 100)
        (turn-left 90)
        (forward 100)
        (turn-left 90)
        (forward 100)))


Varsinainen piirtäminen tehdään kutsumalla "piirrä"-funktiota tai "piirrä-osissa"-funktiota, joka piirtää kuvan pala palalta, kun jotain näppäintä painetaan. Eli näin piirrettäisiin neliö:

(piirrä neliö) TAI
(piirrä-osissa neliö)
Ensimmäinen Racket-turtlella piirretty kuvio
Kynän väri on oletuksena sininen ja se on aina laskettuna, mutta kynää voi halutessaan ohjailla myös näillä komennoilla:

(pen-up)
(pen-down)
(change-color "red")
(change-color (make-color 255 0 0))

Jos haluaa tehdä neliönsä älykkäämmin käyttäen toistorakennetta, sekin onnistuu repeat:in avulla:

(define sivu
  (list (forward 100)
        (turn-left 90)))

(define toisto-neliö
  (repeat 4 sivu))


(piirrä toisto-neliö)

Jos haluaa tehdä samaan kuvaan kaksi kuviota, komentolistat voi yhdistään käyttämällä append:a:

(define siirry
  (list (pen-up)
        (forward 100)
        (pen-down)
        (change-color "red")))

(define kaksi-neliötä
  (append neliö
          siirry
          toisto-neliö))

Yhdistelmäkuvio

Koska Racket on oikea ohjelmointikieli, sillä voi koodata myös funktioita, jotka tekevät komentolistoja eri kokoisille tai värisille kuvioille. Nämä funktiot yhdessä piirtävät halutun kokoisen ja värisen neliön:

(define (sivu2 pituus kulma)
  (list (forward pituus)
        (turn-left kulma)))

(define (neliö2 pituus väri)
  (cons (change-color väri)
        (repeat 4 (sivu2 pituus 90))))


(piirrä (neliö2 50 "red"))
Neliö muuttuvalla sivun pituudella sekä värillä
Yllä olevan sivu2-koodin avulla voi rakentaa funktioita myös muille säännöllisille monikulmioille. Huomaa, että neliö2:ssa on käytetty cons:ia list:in tilalla, koska repeat palauttaa kokonaisen listan ja (change-color väri) on pelkkä lista-alkio (list vaatisi kaksi lista-alkiota ja append puolestaan kaksi listaa). Racket-turtlen yksi tarkoitus on opettaa listojen käsittelyä, ja listojen käsittelyssä on pidettävä mielessä listan ja alkion ero. Seuraava dia selventänee list, cons ja append - funktioiden käyttöä:

Mitä eroa on list, cons ja append - funktioilla

Kun sain Racket-turtleni toimimaan, mopo karkasi välittömästi lapasista ja huomasin leikkiväni sillä  kuin pieni lapsi. Illan aikana tuli piirrettyä mm. nämä Papertin kirjan innoittamat kuviot:
Ympyrä-kukka


Random-kukat (random koko, random väri)
Vino "squiral"
Ja tässä vielä video Racket-turtlen toiminnasta (melko hypnoottista):


Jos haluat itse kokeilla Racket-turtlea niin lataa tästä tiedosto ja avaa se DrRacket:iin. Kirjoita tiedoston loppussa olevien esimerkkien tilalle omat komentosi. Pidä hauskaa!

Videolla näkyvä "squiral" on toteutettu rekursion avulla. Jos haluat kokeilla sitä itse niin tässä on koodi, joka generoi tarvittavan komentolistan Racket-turtlelle:

(define (squiral pituus kerrokset)
  (if (<= kerrokset 0)
      '()
      (append (list (forward (* 5 pituus)) 

                    (turn-left 90)) 
              (squiral (add1 pituus) (sub1 kerrokset)))))